aktualności

wszystkie aktualności będą publikowanie na facebook'u

nie musisz mieć konta by wejść na fejsbukową stronę!

kliknij w zakładkę po prawej stronie lub wejdz na  'fb.com/RODWagowo


KONTROLA SZAMB

komunikat do pobrania


ROZLICZENIE PROJEKTU

rozliczenie do pobrania


PRĄD

Zarząd ROD WAGOWO II informuje, że w związku z nowymi cenami energii elektrycznej Rządowa Tarcza Solidarnościowa

przewiduje na działkę w ROD roczny limit ustawowy zużycia prądu do wysokości 250 kWh.
Od 2023 roku odczyty prądu są wykonywane kwartalnie tj;
Stany licznika na 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia bieżącego roku.
Działkowcy zużywający ponad 250 kWh zapłacą za energię wyższą cenę tj. wg obciążenia Enea SA,

natomiast do limitu czyli 250 kWh cena będzie niższa zgodnie z Rządową Tarczą Solidarnościową.
Po odczycie za pierwszy kwartał 2023 r. każdy działkowiec zużywający energię powyżej wymienionego limitu tj. 250 kWh zobowiązany jest

do uiszczenia zaliczki w terminie do 15 każdego miesiąca.
Kwota zaliczek zostanie ustalona na podstawie średniego miesięcznego zużycia energii za rok 2022.
Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkowało będzie natychmiastowym odłączeniem prądu.


SZAMBO

przykładowa umowa do indywidualnej edycji dostępna jest -> tutaj


opłata za wyrzucanie odpadów budowlanych

do śmietników na terenie ROD wynosi 1000 zł

____________________________________________________________________


WJAZD SAMOCHODÓW O MASIE POWYŻEJ 3,5 T NALEŻY ZGŁASZAĆ GOSPODARZOWI ROD

działka nr 304

OGRANICZENIE WJAZDU ZOSTAŁO WPROWADZONE UCHWAŁĄ ZARZĄDU

W CELU OCHRONY ALEJEK OGRODOWYCH I PRZEPUSTÓW NA ROWACH MELIORACYJNYCH.opłaty


płatności 2023:

płatne do 30.06.2023

- opłata na rzecz ogrodu - 1,25 zł /m2

- opłata energetyczna - 24 zł od działki

- śmieci - 310 zł od działki

- składka członkowska - 6 zł od działki

- opłata na rzecz PZD - 0,12zł /m2

- opłata za nadmetraż działki - 0,6 zł /m2


Dla osób zużywających prąd powyżej 100zł /mc Zarząd przygotuje indywidualne rozliczenie i przedłoży działkowcowi do podpisu.

Nie opłacenie zaliczki wiązać się będzie z automatycznym  wyłączeniem prądu na działce.


płatności na rzecz ogrodu można dokonywać osobiście w sezonie działkowym,

w trakcie sobotnich dyżurów w świetlicy lub przelewem na nry kont:

- BS Kostrzyn Wlkp.
  67 9075 0009 0010 2704 0115 9323

- PKO BP SA III Oddział Poznań
  70 1020 4027 0000 1202 0034 4101
listę odczytów liczników prądu wraz z kwotą do zapłaty

znajdziesz ->  tutaj


lista wisi w nowym miejscu - z boku świetlicy, odczyt z dnia 31.12.2023

termin płatności za prąd: 15.02.2024


na stronie publikowane są odczyty tylko tych działek, których właściciele podpisali oświadczenie


nasz adres:Rodzinny Ogród Działkowy WagowII

Wagowo 31

62-010 Pobiedziska